Hrubé podhodnocení práce lékařů a sester v České republice.

      Zůstává smutným faktem, že práce lékařů a sester pracujících ve většině nemocnic v České republice je dlouhodobě podhodnocena. Českým lékařům a sestrám se žije hůře, než jejich kolegům ve vyspělejších zemích. Jedním z důvodů je nedostatečná vyspělost platových relací v české společnosti, nikoli rozdíl ve výkonnosti ekonomiky české a ekonomiky bohatších států. Logickým důsledkem je obtížně kvantifikovaný, ale jistě existující dopad na kvalitu personálu a tím i na kvalitu poskytované péče. Nízké platy jsou jedním z hlavních důvodů odchodu kvalifikovaných zdravotníků z České republiky.[ více ]

čtvrtek 1. listopad 2007 19:16 | Reputace článku: 23,17

Čeští lékaři ve Velké Británii II. Kolik jich je a proč odcházejí.

      Odchod lékařů a sester z České republiky se stal realitou. Odcházejí jich stovky a tisíce. Odcházejí ti, o které je v zahraničí zájem, jde tedy o jednoznačný odliv kvality. Hlavními příčinami odchodu jsou podhodnocení jejich práce a velké (často nezákonné) množství přesčasových hodin. V České republice se tento fakt stále přechází mlčením. Jak dlouho ještě?[ více ]

čtvrtek 25. říjen 2007 03:10 | Reputace článku: 21,42

Čeští lékaři ve Velké Británii. Co musím uvést na pravou míru.

[ více ]

čtvrtek 25. říjen 2007 01:50 | Reputace článku: 11,42

Vladislav Rogozov

Vladislav Rogozov

Zveřejněné informace nereprezentují oficiální názory nebo postupy Fakultní nemocnice v Sheffieldu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora