Čeští lékaři ve Velké Británii. Co musím uvést na pravou míru.

čtvrtek 25. říjen 2007 01:50

       Jsem jedním z těch českých lékařů, kteří se rozhodli z České republiky odejít a začít pracovat ve Velké Británii.

       Když jsem později ve Velké Británii potkával čím dál více českých kolegů, uvědomil jsem si, že se již nejedná o odchod několika jednotlivců, ale o obecnější jev, o zkušenost celé jedné generace českých zdravotníků. Položil jsem si proto před časem otázku, kolik jich už vlastně do velké Británie odešlo a jaké byly důvody jejich odchodu. 

      Při mém pátrání jsem letos v létě oslovil General Medical Council v Londýně (jedná se o obdobu naší Lékařské komory) a získal důležité údaje. Zároveň jsem provedl mezi českými lékaři ve Velké Británii anonymní dotazníkový průzkum, který poskytl řadu zajímavých odpovědí na otázky týkající se příčin odchodu českých zdravotníků a aktuálních problémů českého zdravotnictví. 

      Zpracovaná data jsem přednášel 21. září 2007 v Praze na výročním kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. Část těchto informací byla následně otištěna v Hospodářských novinách (25.9.2007: Stovky lékařů utíkají z Česka do Británie, Lékař: Británie si váží práce lékařů mnohem víc než Česko) - data použitá v článku však nebyla autorizována a došlo tak bohužel k publikaci řady nepřesností. Další důležitá fakta naopak prošla bez povšimnutí či byla použita jako námět na další texty. Proto jsem se rozhodl uvést vše na pravou míru, založit tento blog a psát o tématu bez cenzury i bez nutnosti autorizace. 

      V následujících textech se budu zabývat osobní i kolektivní zkušeností českých lékařů a sester pracujících v britském zdravotnictví. Naše současná zkušenost nám umožňuje vidět problémy českého zdravotnictví z odstupu a z nadhledu, představuje proto zajímavou možnost srovnání. Zároveň věřím, že zde naleznou motivaci ti, kteří se ještě odejít nerozhodli.

 

Vladislav Rogozov

Vladislav Rogozov

Vladislav Rogozov

Zveřejněné informace nereprezentují oficiální názory nebo postupy Fakultní nemocnice v Sheffieldu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora