A lékaři odcházejí. Odvezli jsme si dalších pět. Těch nejlepších.

čtvrtek 22. listopad 2007 01:50

Ať už je příčinou nedostatku lékařů v anglické nemocnici cokoli, nejjednodušší cestou, jak ho vyřešit, je „zajet si pro nové doktory do Prahy“. Zkušenost (nejen)  naší anglické nemocnice je totiž jednoznačná - nejkvalitnější lékaři z oblasti zemí bývalého východního bloku jsou v Česku. V Anglii už to vědí. V Česku stále ne.

      V naší anglické fakultní nemocnici se bude brzy otvírat nová jednotka resuscitační péče. Na oddělení s více než třiceti lůžky se budou léčit ti nejzávažnější nemocní, kteří jsou v přímém ohrožení života. Už teď je oddělení připravené a je „napěchované“ těmi nejmodernějšími přístroji. Pro otevření nového pracoviště však dosud nebylo dostatek lékařů, bylo nutné přijmout pět dalších plně kvalifikovaných anesteziologů. Proto se vedení nemocnice (opět) rozhodlo hledat lékaře vně Velké Británie. A volba padla (opět) na Prahu.       

      V následujících řádcích nebudu uvádět žádné údaje, které by mohly porušit soukromí kohokoli ze zúčastněných. Chci tímto textem poukázat na pokračující problém odchodu kvalitních lékařů.  

     Ve Velké Británii (stejně jako v řadě jiných zemí) se čas od času nedostává lékařů. Jedním z důvodů je, že se zde dodržují zákony týkající se přesčasové práce. Proto zde na stejný objem práce musí zaměstnat více personálu než například v Česku, kde se tyto zákony nedodržují. V našem konkrétním případě vznikl relativní nedostatek lékařů otevřením nového velikého oddělení.

      Z komplexu fakultních nemocnic, ve kterém pracuji, už byli Angličané opakovaně hledat nové kolegy v Praze, Bratislavě, Budapešti, Varšavě. Nyní se vrací už jenom do Prahy. Kvalita českých lékařů je totiž - dle jejich zkušenosti - ze všech okolních zemi nejlepší a je srovnatelná s kvalitou lékařů vychovaných v Británii. Zatím. 

      Při hledání nových lékařů nejde o nějaké „pokoutné lovení“. Jedná se o legální, důstojný a sofistikovaný proces. Ve Velké Británii musí být každé místo obsazeno na základě konkurzu. Pracovní místa, na která se hledají lékaři, se proto musí zveřejnit a vypíše se na ně konkurz. Z došlých písemných nabídek se vyberou ti nejlepší kandidáti, kteří se poté pozvou k ústnímu pohovoru. Při vlastním pohovoru se pak vyberou ti nejlepší z nejlepších. (Konkrétní postup toho, co udělat pro získání práce v britské nemocnici – něco jako „praktickou kuchařku“ pro ty, kteří už mají poměrů v českém zdravotnictví dost – si popíšeme někdy příště). 

      Když mě kolegové z naší nemocnice přizvali do komise, která minulý týden přijela do Prahy provádět ústní pohovory s vybranými kandidáty, souhlasil jsem. Po celou dobu konkurzu jsem však měl velmi rozporuplné pocity. Přijel jsem do Prahy jako zástupce anglické nemocnice, abych se aktivně podílel na odchodu dalších lékařů ze země, kterou mám rád a kde jsem doma. Ti lékaři v Česku vystudovali, získali tu praxi a kvalifikaci. Jejich odchod bude znamenat pro Česko jednoznačnou ztrátu. Má odborná loajalita vůči mému anglickému zaměstnavateli tak najednou stála proti mé loajalitě vůči zemi, kde se stále cítím být doma. Přiznávám, že to byla eticky velmi delikátní situace. Žádné výčitky však teď necítím. Příčinou odchodu českých lékařů totiž nejsou britské nábory, ale špatná a dlouho neřešená situace v českém zdravotnictví.  

       Kvalita českých lékařů, kteří se pražského konkurzu zúčastnili, byla skutečně vynikající. Mí angličtí kolegové nepřestávali pět chválu a já jsem dokonce pocítil jakousi hrdost na tím, že mám též české medicínské vzdělání. Zároveň jsem však cítil lítost nad tím, jak moc si Česko práce svých lékařů neváží (viz předchozí články na toto téma). Byla to zvláštní směsice hrdosti a studu zároveň. 

      Pomyslné etické vážky se nakonec zcela převážily do kladných hodnot – a sice po setkání s konkrétními osudy těch lékařů, kteří k nám do nemocnice brzy nastoupí. V Anglii bude totiž těmto českým lékařům lépe. Nejen, že budou pracovat v jedné z nejlepších nemocnic ve Velké Británii, ale za svou práci dostanou adekvátně zaplaceno a nebudou sloužit mimo rámec zákona. V Anglii si totiž práce lékařů váží více než v Česku. Dokavad si tohle v Česku neuvědomí, nepřestanou jim dobří lékaři odcházet.     

Vladislav Rogozov

Vladislav Rogozov

Vladislav Rogozov

Zveřejněné informace nereprezentují oficiální názory nebo postupy Fakultní nemocnice v Sheffieldu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora